Denne hjemmeside er et talerør for læger omkring den såkaldte “Svendborgsag”, som er blevet kendt under hashtagget #detkuhaværetmig.

Allerede i forbindelse med at sagen rejstes i Byretten, startede en læge en indsamling på Facebook til den tiltalte forvagt. Hun kendte ikke den bemeldte læge, men tænkte simpelthen: ”Det ku ha været mig!”.
Hurtigt fik indsamlingen opbakning fra flere tusind læger, som tænkte det samme, og indsamlingen blev stoppet efter 37.000 kr. var kommet ind.

Efter dommen i Landsretten har opbakningen spredt sig yderligere og mere end 5.400 læger er nu medlemmer af den støttegruppe, som oprindeligt blev startet. En underskriftsindsamling til støtte for at få sagen for Højesteret har nu mere end 13.000 underskrifter. Flere tusind læger har, for at vise deres støtte, delt billeder af sig selv og deres afdelinger med hashtagget #detkuhaværetmig, og både Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Jordemoderforening og Dansk Psykologforening har offentligt meddelt deres støtte.
Stort set alle nationale medier har skrevet om sagen, og adskillige læger, både ældre og yngre, har uafhængigt af hinanden udtalt sig støttende i medierne.
Den uhørt brede opbakning fra enkeltindivider i hele det danske sundhedsvæsen uden central styring understreger, at der hér er tale om et problem, som bør tages meget alvorligt.

Hjemmesiden repræsenterer således ikke en organisation, men en græsrodsbevægelse, som er opstået og har spredt sig uden at der har været fælles koordinering eller styring.
Det er der fortsat ikke.

Vil du i kontakt med læger, som har støttet op om sagen, er du velkommen til at skrive til os via kontaktformularen hér på hjemmesiden.
Vi vil da formidle din besked videre til det brede netværk.