Indlæg

Læge frifundet i Højesteret

Læge havde ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed Sagen angik, om en læge, T, kunne straffes for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed (i …

Svar til ETN

Kære Ellen Trane Nørby Tak fordi du har afsat tid til at mødes med os og besvare vores henvendelse vedrørende ”Svendborgsagen” og kampagnen #detkuhaværetmig. Som vi tidligere har nævnt, sætter …

Øget faglighed og en ankeinstans til STPS

Ifølge Fyns Stiftstidende har lægerne som en konsekvens af Svendborgsagen i stort omfang mistet tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som ikke respekterer en retslig kendelse. Ganske vist har STPS …

Kære Ellen Trane Nørby

Danmark, november 2017 Kære Ellen Trane Nørby. Som du ved, blev en ung læge i august 2017 ved Østre Landsret dømt for grov forsømmelighed efter autorisationslovens §75. Til grund for …

Lægen var en kæmpe klovn

Den dag min lille datter efter et halvt års alvorlig sygdom pludselig blev erklæret rask, var der noget der føltes helt forkert. Men jeg takkede den tydeligvis fortravlede børnelæge for …

Hvorfor sagen er principiel

Landsretten oplister en række forhold, der lægges til grund for dommen. Der er specielt to af disse, der i høj grad risikerer at ændre på alle lægers arbejdsforhold og prioritering. …

Fejl sker

Af: Mads Damkjær, Børneafd. Kolding Syghus. Fejl sker, med 72,2 millioner kontakter til sundhedsvæsenet alene i 2015 er det absurd utopi at tro at fejl kan undgås. Men det er …

Problemet er ikke nyt

Svendborgsagen har gjort det klart for alle ansatte i sygehusvæsnet at vi risikerer at blive gjort personligt ansvarlige for et system under pres. Ikke blot læger men også sygeplejersker, jordmødre, …