Læge frifundet i Højesteret

Læge havde ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed Sagen angik, om en læge, T, kunne straffes for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed (i …

Svar til ETN

Kære Ellen Trane Nørby Tak fordi du har afsat tid til at mødes med os og besvare vores henvendelse vedrørende ”Svendborgsagen” og kampagnen #detkuhaværetmig. Som vi tidligere har nævnt, sætter …

Østre Landsrets Dombog

  Vi er kommet i besiddelse af et udskrift fra Østre Landsrets Dombog vedrørende Svendborg-sagen. Dokumentet er sendt til os af en læge der ønsker at være anonym for ikke …

Artikelsamling

15.05.17 To læger blev frifundet: Nu bliver sag om patients død anket til landsretten   15.06.17 Sådan oplever 3.300 danske læger arbejdspresset på danske sygehuse   16.06.17 Fem læger står …

Hændelsesforløbet

I Fyens Stiftstidende blev der den 13. oktober udgivet en rekonstruktion af hændelsesforløbet i Svendborg-sagen. Den dømte læge var den eneste der orienterede sig i patientens journal. Læs rekonstruktionen på …