Hvorfor sagen er principiel

Landsretten oplister en række forhold, der lægges til grund for dommen. Der er specielt to af disse, der i høj grad risikerer at ændre på alle lægers arbejdsforhold og prioritering. …