Læge frifundet i Højesteret

Læge havde ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed Sagen angik, om en læge, T, kunne straffes for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed (i …