Svar til ETN

Kære Ellen Trane Nørby

Tak fordi du har afsat tid til at mødes med os og besvare vores henvendelse vedrørende ”Svendborgsagen” og kampagnen #detkuhaværetmig. Som vi tidligere har nævnt, sætter vi pris på, at du er opmærksom på denne sag og de afledte alvorlige konsekvenser for resten af sundhedsvæsenet.

Men vi er bekymrede over flere af punkterne i dit svar og derfor dette brev.
1) Du skriver, at vi ikke skal gå på arbejde og tvivle på vores faglighed. Det gør vi skam heller ikke. Men vi går på arbejde og er bekymrede over, at vi ved at udøve netop vores høje faglighed risikerer at blive politianmeldt med den aktuelle linje i STPS.
2) Vi er bekymrede over, at du igen sammenholder antallet af politianmeldelser med antallet af indberettede utilsigtede hændelser (UTH). Dermed insinuerer du, at alle utilsigtede hændelser skulle være personhenførbare, men at myndighederne er storsindede nok til kun at skride til politianmeldelse i få af tilfældene. Sammenstillingen er indholdsmæssig ikke meningsfyldt og samtidig bekymrende: Den sætter spørgsmålstegn ved, om der er vandtætte skotter mellem UTH-systemet og tilsynet. Dertil kommer, at den strammere linje overfor sundhedspersoner jo ikke kun udgøres af politianmeldelser, men ligeledes et øget antal tilsyns- og autorisationsfratagelser.
3) Vi vil endnu engang gerne understrege den helt centrale pointe, som vi også gjorde klart ved mødet: Der er aktuelt uoverensstemmelse imellem, at vi som læger skal arbejde patientsikkert, og hvad juraen/STPS’ linje kræver af os. Vi har derfor helt konkret brug for at vide følgende:
A) Skal vi arbejde lovmedholdeligt, selvom dette efter vores bedste faglige skøn vil få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, og påtager du dig i så fald ansvaret for disse, mens vi venter på Højesterets dom?
B) Skal vi arbejde fagligt forsvarligt til patienternes bedste, og påtager du dig i så fald at beskytte os imod sanktioner fra STPS, for almindeligt forekommende og fagligt set nødvendige arbejdsgange?

Vi er klar over, at der er nedsat diverse arbejdsgrupper, men vi mener, at der er behov for handling nu og uanset Højesterets kendelse, hvilket Lægeforeningen også har givet udtryk for: https://www.laeger.dk/svendborg-sagen-vi-kraever-forbedringer-mens-vi-venter-paa-hoejesterets-dom. Det nyligt fremkomne mistillidsvotum til STPS understreger yderligere dette behov.

Ansvaret og handlemulighederne ligger hos dig, og vi håber, at du for patienternes skyld vil tage affære. Vi håber i tråd hermed, at du vil give os svar på ovenstående konkrete spørgsmål.

Mvh
Pressegruppen for Facebookgruppen Læger for et bedre sundhedsvæsen
#detkuhaværetmig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *