Øget faglighed og en ankeinstans til STPS

Ifølge Fyns Stiftstidende har lægerne som en konsekvens af Svendborgsagen i stort omfang mistet tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som ikke respekterer en retslig kendelse. Ganske vist har STPS senere har rettet op dette ved at beklage sine udtalelser, men eksemplet viser med al tydelighed STPS’s indstilling og den magtposition, de mener at have.

Efter i mange år at have siddet advarsler om farlige læger, manglende tilsyn og opfølgning på tilsyn samt STPS’s lange sagsbehandlingstider overhørig har kammeradvokaten 22.12.2014 og 23.12.2016 foretaget en forvaltningsretlig gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling og er kommet med redegørelser, der har resulteret i mange anbefalinger til STPS.

Nu er STPS i færd med at manifestere sig som en stærk Styrelse, hvilket absolut er påkrævet, men det kræver en hårdt tiltrængt faglig styrkelse af staben inden for sundhedsområderne med faglige specialister, der er aktive inden for deres områder og med kendskab til arbejdsgangene på hospitalerne.  STPS forstår ikke altid, hvad der bliver skrevet i journalerne, og ofte finder de det heller ikke nødvendigt at partshøre andre i sagerne. De lytter end ikke til de lægefaglige vurderinger – og så er man i øvrigt selv afskåret fra at føre vidner og kan havne i en dybt uretfærdig ’gabestok’, som ikke hører nogen steder hjemme i et moderne retssamfund.

Der er skrevet nogle fremragende indlæg om den kliniske hverdag på hospitalerne, dels i Dagens Medicin af læge Hanne Mumm 14.10.2017 og dels i Klummen på DetKuHaVæretMig.dk af afdelingslæge Tobias Ramm Eberlein 24.10.2017.

I Jyllands-Posten Viden kunne man 15.10.2017 læse, at fejldiagnoser ifølge the US Institute of Medicine er skyld i op mod 80.000 dødsfald om året i USA.  Det ville efter danske forhold svare til 1.200 dødsfald om året.  Fejlene kan ifølge artiklen skrevet af Kayt Sukel skyldes alt fra manglende oplysninger fra patienten, oplysninger der ikke bliver givet videre i systemet, lægens egen bias, det store arbejdspres blandt læger og overbookede systemer m.m. Det passer med de forhold på danske hospitaler, som professor, overlæge dr. med. Liselotte Højgaard har beskrevet i bogen ‘Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?’, som for nyligt er udkommet.

Hvis STPS skal til at politianmelde alle de læger, som angiveligt stiller fejldiagnoser, og andre sundhedspersoner, bliver travlheden stor, og usikkerheden blandt sundhedspersoner vil øges.  Men er det virkeligt meningen?  Der indberettes omkring 175.000 utilsigtede hændelser om året i lærings– og forebyggelsesøjemed, og vi har Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som omhyggeligt kigger på tiltag til at øge sikkerheden for vore patienter.  Det er naturligvis klart, at farlige læger og læger med et misbrug skal stoppes, men det er også vigtigt at huske, at ingen ønsker at begå fejl.

’Svendborglægen’ har min uforbeholdne støtte.  Jeg kan af egen erfaring tale med om en Styrelse, som bør opnormeres med kompetencer og professionalisme og fagligt velfunderede specialister, der kan være med til at styrke samarbejdet mellem specialisterne og juristerne.  Jeg har begrundet dette i min bog KONSEKVENSER, hvor jeg også kommer med en anbefaling til, hvordan man kan optimere arbejdsgangen i STPS for at få fagligt velbegrundede afgørelser samt mulighed for at anke STPS’s afgørelser.

Jeg har det sidste halve år arbejdet på at sammenfatte dokumenteret materiale til politikerne med henblik på at få indført en ankeinstans til STPS – medførende øget retssikkerhed for såvel sundhedspersoner som patienter.

Jeg har kontaktet Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Lægeforeningen, Danske Patienter og lektor i sundhedsjura ved SDU, cand. scient. pol. Kent Kristensen, med henblik på at få opbakning til dette arbejde.

Dette tiltag er mit bidrag til en øget og mere optimal retssikkerhed for patienter og sundhedspersonale i Danmark.

Benedicte Dahlerup

Speciallæge i neurokirurgi

Fhv. overlæge

 

 

 

En tanke om “Øget faglighed og en ankeinstans til STPS

  1. Gert Storm Kristensen Svar

    Der er ikke skyggen af tvivl om STPS både lider af manglende kompentancer lægefagligt , der er masse af Cand.jur. -Cand.pol.-Cand.San-Cand.cur-Cand.Pharm , alle uden kliniske kompetancer, men udstyret med kongeligt sejl og sherif-stjerne og en betydelig trang til at kompensere for manglende kompetancer med vilkårlig magtudøvelse.Ikke så kønt at se på.Bor vi i en retsstat eller en bananrepublik.
    Det er klart at lægeforeningen må nedsætte et kontroludvalg der skal vurdere STPS aktiviter, og samle de oplysninger der er nødvendige for at kunne retlede STPS ned i detaljerne,og sanktionerr fejl og ulovligheder begået af STPS,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *